Inici

Escola de dansa Stils comença la seva activitat l´any 2002.

Esdevé Escola Autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al 2011 amb número de centre autoritzat: 08071597.

Des de l’inici, el projecte educatiu de l’escola es basa en la dansa clàssica i el seu desenvolupament des dels nivells més inicials. Seguint els sistemes educatius de la Royal Academy of Dance de Londres i de la Ukrainian Academy of Dance.

Treballem amb la cura de ser conscients de l’existència de dues línies diferenciades: aquells alumnes que volen ballar com a hobby però amb uns coneixements adequats i aquells que volen dedicar-se professionalment a la dansa. Aportant a cadascuna de les dues vessants els coneixements i eines necessàries per assolir l’objectiu final.

D’aquesta manera l’escola comença amb un nivell d’Iniciació o sensibilització per als més petits, més lúdic i enfocat a la consciència corporal, la psicomotricitat, la lateralitat o la coordinació motora.

És conegut per tots els alumnes, antics alumnes i gent de la ciutat que la nostra activitat va més enllà de les nostres portes i al llarg dels anys s’han dut a terme viatges a les seus més importants de la dansa com Londres o Moscou, excursions per veure ballets en directe, cursos a l’estranger, actuacions per arreu, etc.

Dins de l’escola no només us trobareu la nostra activitat estrella, junt amb el repertori clàssic o la tècnica de puntes, també podreu gaudir-ne d’altres com danses urbanes, dansa contemporània, flamenc, sevillanes, sumba, ballet fit, jazz infantil i moltíssimes més.2

A l’Stils preparem als alumnes que així ho sol.liciten, pels exàmens oficials de la Royal Academy of Dance. Des dels graus inicials de Primary in Dance, els graus infantils de Grade 1 a Grade 8 i els vocacionals de Intermediate Foundation a Solo Seal Award. Cada curs es realitza una convocatòria d’exàmens en el mateix centre ja que és un Approved Examination Centre (AEC) de la RAD.

L’escola de dansa Stils és una escola federada a la Federació Catalana de Professors de dansa de Catalunya. Tots els alumnes que així ho sol.licitin poden federar-se també.

El fet d’estar federat ens permet presentar-nos a les Beques de Dansa que anualment convoca aquesta organització i gaudir d’altres avantatges com descomptes en botigues de dansa entre d’altres.

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

L’escola de dansa Stils va ser Centre Autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’any 2011.

L’alumnat que cursa formació en dansa a l’Stils pot demanar la simultaneïtat entre els estudis de dansa i els estudis d’ESO i Batxillerat.

Per acomplir amb els requisits concrets com a centre autoritzat manté un esquema d’ensenyaments de dansa de règim especial no reglats basats en el projecte educatiu següent:

L’Stils aposta per una formació des dels 3 anys, que permeti als alumnes evolucionar i créixer en aquesta disciplina artística. S’imparteix una formació de qualitat, garantida per les titulacions dels docents que en formen part i el suport de les entitats que ens reconeixen, que permet a l’alumnat assolir les competències necessàries per la pràctica de la dansa.

Un dels objectius del centre es que l’alumnat gaudeixi i comprengui la dansa en projecció ala percepció, creació i expressió artística.

Així mateix, també és objectiu, el detectar a l’alumnat en el qui s’ha despertat una vocació artística i que té les condicions precises per la dansa, vetllar per la seva preparació, evolució i continuació a estudis superiors.

Els Ensenyaments de Dansa s’ofereixen en les següents etapes:

SENSIBILITZACIÓ

En aquesta primera etapa de contacte amb la dansa es treballa la psicomotricitat, el domini i coneixement del propi cos i el moviment. Es desenvolupa la musicalitat i el ritme. Aquestes capacitats i qualitats es treballen amb exercicis i jocs dinàmics de manera que cada objectiu sigui atractiu i novedós per l’infant i no monòton o repetitiu. S’introdueix als nens i nenes a la dansa de manera lúdica i enriquidora de manera que també es potencia la seva part artística i interpretativa.

APRENENTATGE BÀSIC

En aquest nivell s’assoleixen els passos més bàsics de la tècnica de la dansa clàssica i es complementen amb altres disciplines com el jazz infantil.

S’aprofundeix en el control corporal i les línies, la resistència i la preparació del cos.

Es poden començar els primers graus de la RAD.

APROFUNDIMENT

En aquest nivell és on s’imparteixen els coneixements bàsics als alumnes de manera que després puguin accedir al Grau Mitjà. Aquests estudis els recomanem a tots aquells alumnes que tinguin certa vocació o talent per ballar. En aquí s’aprofundeix en el vocabulari de la dansa clàssica, la seva tècnica i coneixements complementaris com la història de la dansa o l’anatomia.

Al mateix temps l’escola ofereix un programa paral.lel, més bàsic per a aquells alumnes que venen a l’escola amb una finalitat més lúdica i no professionalitzadora, on s’inclouen menys disciplines que en el programa elemental i el nivell d’exigència a l’alumne és menor.

Al mateix temps es treballen els graus de la RAD.

EXPERTESA

Aquest és un grau pre-professional, ja es tenen els coneixements i técnica bàsics de la dansa, s’aprofundeix en ells, en el control del cos i en el perfeccionament de línies.

Requereix dedicació per part de l’alumne que vulgui fer aquest grau ja que al finalitzar-lo ha d’estar preparat per entrar a una companyia o escola superior. Aquesta dedicació requereix més horari de treball per això les escoles Autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com la nostra poden sol.licitar la convalidació de l’Educació Física i altres assignatures optatives dels estudis obligatoris.

Al mateix temps també es treballa els exàmens Vocacionals de la RAD.